THE FORMER NARA PRISON

THE FORMER NARA PRISON

ที่ตั้ง

ขณะนี้สถานที่กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างเพื่อปรับปรุงใหม่
จึงไม่เปิดให้เข้าชมภายใน