THE FORMER NARA PRISON

THE FORMER NARA PRISON

LOADING

สถาปัตยกรรมอิฐแดงสมัยเมจิอันเลื่องชื่อ
สถานที่ซึ่งเป็นดั่งรากฐานของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสมัยใหม่ของสถาบันตุลาการและสร้างชีวิตใหม่ให้นักโทษ

“เรือนจำเก่านารา”
ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเนินเขาไม่ห่างไกลจากวัดโทไดจิและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอื่นๆ ของนารา
ที่นี่เป็นเรือนจำแห่งเดียวที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้ในฐานะ “หนึ่งในสุดยอดเรือนจำทั้ง 5 แห่งยุคเมจิ”
ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสมัยใหม่ของสถาบันตุลาการ
อีกทั้งยังเป็นสถานที่ระลึกถึงที่ว่าราชการนาราบุเกียวโฉะแต่สมัยเอโดะอีกด้วย
สถาปัตยกรรมอิฐแดงรูปแบบโรมาเนสก์ที่คอยควบคุมนักโทษและเฝ้ามองชีวิตใหม่ของพวกเขามามากมายนี้
ปัจจุบันแม้จะผ่านกาลเวลามานับ 100 ปีตั้งแต่เสร็จสมบูรณ์
ความสวยงามสูงส่งของอาคารแห่งนี้ก็ไม่เคยลดเลือนไปแม้แต่น้อย

ชมเรือนจำเก่านาราจาก
วิดีโอ